TRÄFFA FORSKARGRUPPEN

Här nedan presenterar vi projektets medarbetare och samarbetspartners. Längre ned listar vi projektets närvaro i media.


Astrid 

VON ROSEN

HUVUDPROJEKTLEDARE

Docent i konst- och bildvetenskap,  inriktning scenkonstarkiv och dans, GU.

Mikael

STRÖMBERG

FORSKARE

Teatervetare som studerar relationer mellan frikultur och populärkultur, GU.

Johan

ÅHLFELDT

FORSKNINGSINGENJÖR

Expert inom digital humaniora, samt GIS och databashantering, bygger Expansiondatabasen, GU.

Hannane

NABAVI

PRAKTIKANT

 Knuten till Expansion-projektet under hösten 2019 och våren 2020.


Cecilia 

LINDHÉ

DELPROJEKTLEDARE

Litteraturvetare och föreståndare för Centrum för digital humaniora, Körbergexpert, GU. 

Helena

HOLGERSSON

FORSKARE

Urbansociolog som studerar relationer mellan stad, politik och kultur, GU.

Ida

STORM

DATABASSAMORDNARE

Expert inom digital humaniora och GIS. Arbetar med databashantering, GU.

Fia

ADLER SANDBLAD

FORSKARE

Expert på fysisk teater, konstnärligt verksam. Knuten till Expansion-projektet 2020.

Katarina

WIGNELL

KOMMUNIKATÖR 

Knuten till Centrum för digital humaniora, GU.

Samarbeten: Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Kungliga Biblioteket, och Riksarkivet. Vi samarbetar även med Göteborgs stadsmuseum och Regionarkivet, samt med med fria aktörer och privata arkiv. Projektet ingår i forskningsprogrammet DIGARV, se https://www.digarv.se/. 

Vi tackar följande finansiärer som bidragit till projektets framväxt: Anna Ahrenbergs stiftelse, Carina Aris minnesfond, Vinnova, Stiftelsen för scenkonstforskning i Göteborg.

Projektet i media: Eva Lundgren, "Letar efter glömd kulturskatt", GU Journalen 2, 2019.  Du hittar artikeln här https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen3-2019/32 

Danstidningen nr 4 2019: Expansion och mångfaldprojektet är på plats på Stora Vadholmen i Bohuslän för att studera dans som levande kulturarv. Resultat: forskningsartikel av Astrid von Rosen "Minnet av platsens och rörelsens magi". Se mera på https://www.danstidningen.se/2019/09/04/danstidningen-4-2019-om-ratten-att-skapa-en-del-av-yttrandefriheten/

Danstidningen 5/2019. Expansion och mångfaldprojektet förbereder firandet av danslegenden Claude Marchant 100 år, den 12 och 16 november 2019 i Göteborg (mera här: https://dansarkiv.webnode.se/l/claude-marchant-100-ar-12-november-2019/). Danstidningen publicerar Astrid von Rosens artikel "En älskad inspiratör" och blir en värdefull samarbetspartner. 


Lis Hellström Sveningson, "Claude Marchant lärde Göteborgarna dansa", Göteborgs-Posten 2019-11-17. https://www.gp.se/kultur/kultur/claude-marchant-l%C3%A4rde-g%C3%B6teborgarna-att-dansa-1.20388745. Universitet och Institutionen för kulturvetenskaper nämns kortfattat i artikeln, samt Atalante och Balettakademien. Här kan vi berätta att Expansion och mångfaldsprojektet, lett av Astrid von Rosen, tillsammans med artisten Bo Westerholm, var en viktig medarrangör av firandet av Marchants 100-årsdag. I arrangemanget möttes praktiker från dansfältet och forskare vid universitetet för att utforska Marchants gärning då som nu. Från ett forskningsperspektiv var firandet ett sätt att uppmärksamma arkivets centrala roll, inklusive kroppar som levande arkiv, i arbetet med att skapa danshistoria som inkluderar många röster och rörelser.  

Här nedan bilder från firandet och forskandet den 12 och 16 november 2019.  Vi började den 12 november vid Claude Marchants grav, fortsatte med seminarium på Göteborgs universitet, happening på Kungsgatan, och avslutande dagen med fest, utställning och föreställning på Atalante. Den 16 november var det utställning och föreställning på Balettakademien, med framträdanden av Bo Westerholm, Gun Lund, Pia Thörngren, Bröderna Herrey, Rebecca Evanne, Jarck Benschop, Balettakademiens D1-elever, Stephan Ahlquist och Svante Engblom. Stort och varmt tack till alla!