Uppstartsmöte för DIGARV och tankar om delaktighet

29.08.2019

Arkivmontage: Astrid von Rosen
Arkivmontage: Astrid von Rosen

Den 26-27 augusti var det uppstartsmöte på Vår Gård för DIGARV, ett forskningsprogram för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, där vårt projekt Expansion och mångfald ingår (se www.digarv.se). DIGARV grundar sig i ett regeringsuppdrag och är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin. Expansion var ett av nio forskningsprojekt som hösten 2018 beviljades finansiering för att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.

En av de frågor som togs upp på mötet handlade om delaktighet, i form av relationer mellan kulturarvsinstitutioner som museer och arkiv, och forskningsprojekten. I Expansion och mångfald har vi redan etablerade samarbeten med Göteborgs stadsmuseum och Regionarkivet. För oss är delaktighet dessutom en central princip i arbetet med de fria grupperna. Till exempel kan en person som varit verksam inom fysisk teater förklara varför någon står och skakar, och en jazzdansare kan hjälpa oss att förstå en intensiv kroppslig vridning som fångats i ett fotografi eller en annons. Kort sagt kan delaktighet hjälpa oss att få fram kvalificerad metadata. 

Här är ett par problematiserande texter om delaktighetsperspektiv (participatory approaches) som vi använder oss av i projektet, och som jag gärna rekommenderar:

Michelle Caswell och Marika Cifor (2016). "From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy in the Archives", Archivaria 81 (Spring), 23-43. Texten lyfter fram hur feministisk omsorgsetik kan hjälpa oss att uppmärksamma maktobalanser, förstå olika intressenters utgångspunkter och undersöka hur kontroll kan delas mellan dem.

Anna Sexton, Archival activism and mental health: being participatory, sharing control and building legitimacy, UCL PhD, 2015. Open access: https://discovery.ucl.ac.uk/1474368/. I texten görs en kritisk och nyanserad genomgång av delaktighetsforskning. Sexton diskuterar genom en fallstudie hur en byråkratisk och bevarande roll för arkivet utmanas av så kallad aktivistisk aktivism.

Astrid von Rosen