Regional expansion - Wästsvenska teatern

27.09.2019

Wästsvenska teatern var en regionalt förankrad fri grupp, som startade sin verksamhet 1979 och upphörde 1976. I Expansion och mångfaldprojektet kan vi följa gruppens verksamhet genom Göteborgs universitetsbibliotek och tidningar.kb.se. 

Detta framkom efter några timmars databassökningar: Med Uddevalla som bas turnérande gruppen i Västsverige. Verksamheten var inledningsvis inriktad på barn- och ungdomsteater. Framgångsrika turnéföreställningar var Kondrad - Pojke på burk (1979) och Robin Hood (1980). Från 1982 spelade gruppen också för en vuxenpublik. Dario Fos Vi betalar inte, vi betalar inte, blev en stor framgång, också genom att nya platser som industrier uppsöktes. Ett annat exempel är Molières pjäs Den adelstokige borgaren som under 1984 spelades på campingplatser från en arbetarbyssja på hjul. Skådespelarna var fysiskt skickliga arbeta med commedia dell'arte, fars och situationskomik i sina roliga och samtidigt samhällskritiska uppsättningar. De arbetade kreativt med publikens delaktighet och gjorde även radioproduktioner. Arbetet med scenografi och musik var professionellt och uppskattades i pressen. Gruppen hade, typiskt nog, svåra lokalproblem och dålig ekonomi, och verksamheten krävde stora mått av ideellt arbete för att fungera. Wästsvenska teatern avvecklades 1986 efter en konflikt med landstinget. Totalt stod gruppen för 18 produktioner som sågs av i runda tal 100.000 personer (SvD 1986-12-01).

Det som är viktigt för Expansion- och mångfaldsprojektet är Wästvenska teaterns intensiva och banbrytande pionjärarbete. Vi hoppas exempelvis kunna representera till exempel besöken på campingplatser i projektets databas. Forskningen leder också till inspirerande tankar om universitetets förmåga att uppsöka platser och nå ut. När var universitetet på turné på campingplatser i regionen senast?