Kickoff för Expansiondatabasen

22.01.2020

Idag hade vi kickoff för den databas som Johan Åhlfeldt konstruerat. Vårt forskarteam måste nu lära sig hantera de nya verktygen och de digitala experterna behöver justera det som inte fungerar. Det känns som att flyga ett rymdskepp utan att ha tagit körlektioner, samtidigt som vi är uppfyllda av möjligheten att kunna publicera data som hittills inte kunnat göras tillgängliga. 

Vi har gjort några viktiga och även drastiska val i syfte att tydliggöra databasens forskningsdimension och samverkansfunktion:

(1) Under våren 2020 kommer vi att prioritera att producera korta vetenskapligt grundade artiklar och anteckningar, för grupper, personer, och föreställningar i databasen. Vi kan ta med så många vi vill. Vår uppgift är inte att utesluta någon eller några. Ett nästa steg blir att länka förställningar till plats i vårt kartgränssnitt. Detta genererar interaktivitet, nya resultat och nya forskningsfrågor. Allt detta sker open access. Välkommen att ta del av vårt arbete här: https://dh.gu.se/expansion/

(2) Vi väljer i nuläget bort estetik och konstnärigt kurerade gränssnitt. Det väsentliga är att producera och ladda upp data med utångspunkt i vetenskapligt arbete och dialog med utövare. Allt vi producerar kommer att vara möjligt för Teatersamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum (GSM) att använda. I ett senare skede kan det bli aktuellt för oss att arbeta fram nya gränssnitt som gestaltar data på nya sätt. Att betona vetenskaplig grund och substantiellt innehåll är en självklar prioritet och vi gör motstånd mot en kultur där individer har tre sekunders "attentions-span" och kräver omedelbar klick-tillfredsställelse. Vårt arbete är att kritiskt och omdömesgillt ta den fria scenkonstens parti och forska om ett viktigt kulturarv som riskerar att falla i glömska om inget görs.

(3) Expansiondatabasen kommer inte att fungera som ett arkiv och vi kommer (i nuläget) inte att publicera visuellt material som bilder, filmer med mera. Detta slags material hanteras bäst av GSM. För att de ska kunna ta emot och bevara material behöver de ha originalmaterial. De grupper och personer som inte vill lämna ifrån sig material kan välja att självorganisera sitt material. En väg är att skapa en egen (gratis)hemsida eller lägga upp digitala kopior av material hos någon befintlig aktör. Scenarkivet.se visar allt som spelats på Atalante, och är öppna för dialog om att ladda upp material där utövaren behåller originalen. Flera lösningar kan finnas; vi arbetar på detta.

Allt för nu, Astrid