Fysisk teater: utövare och forskare i samspel

18.02.2020

Tack till Fia Adler Sandblad
Tack till Fia Adler Sandblad

Fia Adler Sandblad, forskare knuten till Expansionprojektet, arrangerade två träffar för samspel mellan universitetet och utövare från den fysiska teatertraditionen i Göteborg.

DEN FYSISKA TEATERN fältet, praktiken och Pa-dam!

Del 1: Utövarna (de gjorde förts ett egen arbete under några timmar).

NÄR: Söndag 16 februari, kl 17 med efterföljande afterwork
VAR: Bageriet, Ateljé 303, Konstepidemin.

"Under 1970-talet uppstod en frigruppsrörelse inom fysisk teater i Västsverige med fokus på eget skapande. Med ambitionen att låta teaterkonsten ta plats på och förändra de offentliga rummen och på att artikulera mänskliga erfarenheter med existentiella förtecken sattes den dramatiska texten åt sidan till förmån för en rörelsebaserad och ofta egensinnig scenkonst.

Själv var jag en del av rörelsen som för min del innebar såväl träning med den framväxande fridansscenen/ Rubicon och arbete med Sören Larsson, Teaterkompaniet och larssons teater innan jag startade ADAS teater här på Konstepidemin.

I samband med forskningsprojektet Göteborg Spelar Roll vid Göteborgs Universitet kartlade jag 18 grupper i Göteborg som mellan åren 1975 - 2000 drev verksamhet i den fysiska teatertraditionen. Nu har jag bjudit in några av dessa som kommer att närvara vid manifestationen för att mötas och minnas. Kom och lyssna till våra berättelser! Ställ frågor och hjälp till att återskapa minnena av en rörelse som brutit ny mark och gett oss starka upplevelser."

- Fia Adler Sandblad

DEN FYSISKA TEATERN fältet, praktiken och Pa-dam!

Del 2: Forskarna

NÄR: Måndag 17 februari, kl 17
VAR: Bageriet, Ateljé 303

Samtal om arbetet med att kartlägga och beskriva den fysiska teatern i Göteborg, fältet, praktiken och Pa-dam.

Medverkar gör forskarna Astrid von Rosen, Mikael Strömberg och Helena Holgersson som arbetar med forskningsprojektet Expansion och mångfald - Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965-2000.

Den fysiska teatern del 1 och del 2 arrangeras av ADAS musikaliska teater i samarbete med Konstepidemin och ABF.

Det var vi som tillsammans med kollegor gjorde den fysiska teatern i Göteborg 1960 - 2000 (och många av oss är aktiva också idag). Vi arbetade i fysiska former för att låta våra kroppar tala till oss, vi lyssnade och använde det vi upptäckte för att ta aktion, att iscensätta våra berättelser både på scener runt om i staden men också på gator, torg och andra ställen. Vi använde oss själva. Vår uppriktighet kunde verka frånstötande skör och privat men också skapa förtroende, distans och humor. Vi togs emot med jubel och med skepsis eftersom hela vårt konstskapande andades uppror och andra sätt att se världen. Ja må den fysiska teatern leva vidare i en tid full av oro, tvivel och brist på tillit. Ja må den nå ut till människorna för att skapa relationer, delaktighet och en bättre, gemensam värld. - Fia Adler Sandblad (Facebook 18 februari 2020)