Fia Adler Sandblad knyts till Expansionprojektet

17.01.2020

Fia Adler Sandblad
Fia Adler Sandblad

Vi har den stora glädjen att meddela att forskaren, skådespelaren och dramatikern Fia Adler Sandblad knyts till Expansion och mångfaldsprojektet. Adler Sandblad, som sedan 1993 varit ledare för ADAS musikaliska teater, kommer att forska om fysisk teater i Göteborg i nära samspel med utövare. Hon har tidigare medverkat i forskningsprojektet Göteborg spelar roll (finansierat av Ahrenbergs stiftelse) och kommer under 2020 att arbeta vidare med sina resultat från det projektet. Adler Sandblads forskning inom Expansionprojektet stöttas av Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. 

Läs mera om Adler Sandblad och ADAS musikaliska teater här: https://adasmusikaliskateater.se/