Expansionprojektet föreläser på Frölunda kulturhus

13.02.2020

Foto: Thomas Johansson
Foto: Thomas Johansson

KABARÉ, PROGG OCH PROTEST: TEATERHISTORIA UR ARKIVENS DJUP

27 februari kl. 18 Frölunda Kulturhus 

När institutionsteatrarna utmanades av fria grupper från 1960-talet och framåt förändrades scenkonsten. De fria grupperna ifrågasatte hierarkier, intog nya platser, överskred genregränser, experimenterade konstnärligt och mötte en stor och ny publik. En central plats i Göteborg var Frölunda kulturhus. Detta öppnar för frågor om platsens, politikens, och estetikens betydelse och problem för det fria fältet. 

Vad sker när en föreläsning om ett brett fält, fullt av olikheter, marknadsförs genom en bild på  aktörer i gristrynen och rosa balettkjolar? Bilden är från en föreställning av Nationalteatern. Vad innebär det att det inte framkommer i marknadsföringen vad den hör samman med? Är "kabaré, progg och protest" det enda sättet att sammanfatta ett viktigt men oerhört mångfacetterat skeende i scenkonsten? Vilken estetik stämmer med rubriken och vad utesluts? Vad händer när "teaterhistoria" används som övergripande rubrik för att diskutera ett fält som rymmer sådant som dans, puppetry art, multimedia och performance? Vi diskuterar vad forskare i humaniora och sociologi kan göra för att utmana uteslutande mekanismer och kategoriseringsproblem. Vad kan forskare göra för att ett kulturarv som består av många olika arv inte ska försvinna/glömmas bort? 

Ett föredrag med Astrid von Rosen, docent i konst och bildvetenskap, Helena Holgersson fil. doktor i sociologi och Mikael Strömberg, fil. doktor i teatervetenskap som forskar om utom-institutionell scenkonst i Göteborg. Se även https://hum.gu.se/om-fakulteten/oppna-evenemang/ett-hum-om. Läs mera om Expansionprojektet på  https://www.frikultur.eu/

Välkomna!