Dockspelskonst i och bortom Göteborg

23.10.2019

Expansion och mångfaldprojektets praktikant Hannane Nabavi undersöker (en avgränsad mindre uppgift) bland annat grupper som arbetat med "puppetry art" eller på svenska dockteater eller kanske rentav "dockspelskonst" 1965-2000. För mig, som forskare och projektledare, är det en historiografiskt produktiv fråga att granska vad begrepp som aktiva aktörer i historieproduktionen. Vad gör att en konstform blir nedvärderad eller uppvärderad? Vad gör att den tar plats i de centrala översiktsverken, eller placeras i marginalen? I Expansion- och mångfaldprojektet diskuterar vi det vedertagna begreppet "dockteater" för att det framstår som begränsande för ett internationellt fält som rymmer många olika estetiska uttryck och traditioner, inte minst politiskt laddade sådana. Kanske kan "dockspelskonst" fungera som ett samlande begrepp på svenska? Vi får se. 

Inom svensk scenkonstforskning har ytterst lite publicerats om dockspelskonst i Göteborg med omnejd. Vi som forskar inom Expansion och mångfaldprojektet fascineras över hur mycket kvalificerad doskspelskonst som skapats och fortfarande skapas här. I projektet följer, kartlägger och analyserar vi på dialogiska vis många olika grupper och personer som verkat inom frikulturen. Vad är det exempelvis som gör att vissa personer, som eldsjälar och pedagoger, sällan ges plats i historieskrivningen? 

Några exempel ur det rika arkivmaterialet: Redan 1968 samarbetade dockteaterarbetaren Eliška Recinová med Ellen Bergman för att utveckla barnteatern i Göteborg. 1971 uppträdde Jokergruppen i Fiskhamnen i samma prgram som Tore Skogman. Åren runt 1980 var det stort fokus på barnteater och dockteater i form av upprop och rapporter. Därefter följde dockteaterfestivaler varje år. Ett exempel: Den 13-25 mars 1988 ordnades "Göteborgs dockteaterfestival" av bl. a. Frölunda och Backa kulturhus. Deltog gjorde Dockteater Tittut, Dockteaterverkstan, Pygméteatern, teater Totem, AHA-teatern, Dockteater VioVio, Ändock-gruppen. Dessa fragment indikerar att dockspelskonst sedan länge varit ett livaktigt och banbrytande fält i Göteborg, även om detta i ringa utsträckning uppmärksammats av forskningen. Vi fascineras över den mångfald spelplatser som dockspelskonsten nådde, till exempel genom Kortedala Modellteaters uppsökande arbete.

Teater Sesam är en av många framgångsrika grupper med bas i Göteborg. Den 25 oktober 2019 är Expansion och mångfaldprojektet på plats på Teater Sesam för att uppleva en föreställning live och på detta vis anknyta till historien, som började med gruppens (under ett annat namn) etablerandes i Göteborg 1987.

Nationellt centrum för Figur- och Dockteatercentrum på Frölunda Kulturhus är ett nav för dockteater eller dockspelskonst. Läs mera här: https://www.frolunda-kulturhus.se/figur/. I vårt databasarbete ser vi hur Frölunda kulturhus redan sedan invigningen 1980 var en ytterst aktiv plats för dockteater eller dockspelskonst i olika former.  I Expansion och mångfaldsprojektet ser vi det som viktigt att vara aktiva i nuet, utanför universitetet och uppleva den rikedom av frikultur som görs. Varför inte under "Figur- internationell figurteaterfestival" den 15-19 november 2019 på Frölunda Kulturhus? 

Fortsättning följer!

Astrid von Rosen, projketledare och forskare i Expansion och mångfaldsprojektet

Bild: Torbjörn Alström
Bild: Torbjörn Alström