Välkommen till Frikulturbloggen!

Här publicerar vi nyheter, vetenskapliga analyser av forskningsprocessen och mera personliga inlägg. 

 

Clownproblemet

12.09.2019

Teaterårsboken är en värdefull källa för Expansion-projektet, främst för perioden 1981-2000. Under hösten 2019 kombinerar vi sökningar i Teaterårsboken med sökningar i tidningar.kb.se, samt arkivsökningar och intervjuer, och får på så vis fram data som är rimligt substantiell om det fria kulturlivets grupper. Från och med säsongen 1981/82...

Expansion och mångfaldprojektet lämnar universitetet och besöker en av frikulturens mera etablerade platser: scenen Atalante, som invigdes 1987 (under namnet Unga Atalante). Där visas koreografen Eva Ingemarssons multimediala utställning Inblick/Återblick (5-22 september 2019), där arkivmaterial möter dansade liveinslag. Ingemarsson, som är en...

Den 26-27 augusti var det uppstartsmöte på Vår Gård för DIGARV, ett forskningsprogram för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, där vårt projekt Expansion och mångfald ingår (se www.digarv.se). DIGARV grundar sig i ett regeringsuppdrag och är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga...